Bengt Berg

Bengt Berg är född 15 juni 1946 i Torsby i norra Värmland. Efter studier vid olika svenska universitet har han levat som fri författare sedan mitten av 1970-talet. Berg har utgivit ett 30-tal  böcker, mest poesi och många i samarbete med olika bildkonstnärer. Under 1970- och 80-talen var han en av redaktörerna för tidskriften och förlaget Rallarros och sedan 1990 driver han Heidruns Bok- & Bildcafé, samt förlaget med samma namn.

Bengt Bergs dikter finns i separata utgåvor eller olika tidskrifter och sammanhang på många olika språk: arabiska, engelska, finska, grekiska, hindi, lettiska, litauiska, makedonska, norska, polska, ryska, spanska, turkiska, tyska… Han har turnerat kors och tvärs i norden samt deltagit i olika internationella poesifestivaler som i Medellín (Colombia), Struga (Makedonien), Druskininkai (Litauen), Granada (Nicaragua). Samarbetet med musiker och skådespelare har resulterat i ett otal sceniska program, förutom medverkan i radio/TV. På CD:n Sång till ingenting läser Bengt Berg egna dikter, i musikalisk inramning av Mats Einarsson och Tuomo Haapala.

 

Alla dikter av Bengt Berg

Om inspelningen

”Vinterbön” från Dikter genom 40 år av Bengt Berg. Släppt: 2014. Spår 9 789 186 699 291. Genre: Poesi.

Dikter genom 40 år

Bengt Berg är en av landets mest lästa poeter, vars diktsamlingar totalt sålt i 10.000-tals ex. Han har kallats ”handelsresande i nordiskt vemod” och ”en allvarsam humorist”. Även om hans fasta förankring i den nordvärmländska myllan präglat en del av hans produktion så betraktar Berg världen som sin hembygd.

Nu utkommer ett digert urval av hans poesi och dessa ”Dikter genom 40 år” visar på spännvidden både i ämnesval och i stämningslägen. Han skriver om årstidernas skiftningar och samhällets förändring, om en bortglömd bilkyrkogård, en resa till Indialand, om diverse idrottsgrenar och om allt mellan himmel och jord. Bergs dikter ligger nära det muntliga tonfallet som finns i den värmländska berättartraditionen, men kan också vara österländskt koncentrerade.
Motiven i Bengt Bergs lyriska produktion har skiftat: Från det personliga till det politiska, naturen har utgjort en viktig fond, resorna har öppnat nya insikter.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Vinterbön” från Dikter genom 40 år av Bengt Berg. Släppt: 2014. Spår 9 789 186 699 291. Genre: Poesi.