Daniel Svensson Copyright/fotograf: Florence Oppenheim

Daniel Svensson

Daniel Svensson är född 1983 och bor på landsbygden utanför Göteborg. Han är doktorand i historia och sedan många år verksam som poet och skribent. I väntan på nästa promenör utkom på Oppenheim förlag 2010. För denna debutsamling fick han bland annat Västra Götaland-regionens kulturstipendium 2012. Daniel Svenssons poesi har kallats både chosefri, mångbottnad och tillgänglig. Bland inspirationskällorna finns Dan Andersson, Olle Svensson, Tomas Tranströmer och Ingela Strandberg.

Nästa diktsamling av Daniel Svensson utkommer under 2014.

Copyright/Fotograf: Florence Oppenheim

Alla dikter av Daniel Svensson

Om inspelningen

I väntan på nästa promenör

I väntan på nästa promenör

I väntan på nästa promenör
I sin debutbok bjuder Daniel Svensson läsaren på dikter om naturen och samhället, skrivna under
en ständigt pågående promenad. Glädjen över vandringar och enskildhet kontrasteras mot oro
över en hotande, men också formbar, framtid. Ofta får oron ge plats åt förundran inför naturen,
människan och evigheten.

Inlästa dikter

Om inspelningen

I väntan på nästa promenör