Göran Sonnevi

Göran Sonnevi föddes 1939 i Lund, och växte upp i Halmstad. Han debuterade med diktsamlingen Outfört (1961).

Sonnevis poesi är ett försök till knapp men exakt kartläggning av det inre och dess relation till det yttre, behovet av de strukturer som samtidigt hotar med sin destruktivitet. Han engagerar sig lidelsefullt mot kapitalism och imperialism medan han registrerar sitt privata liv som det är, upphängt mitt i världen. Göran Sonnevi utvecklas i sina senare episka diktsviter till en gränsöverskridande och gränslös poet: kärleksdiktare och kosmolog, mystiker och matematiker.

Sonnevi har översatt bland annat Paul Celan och Osip Mandelstam, och har själv blivit tonsatt av bland andra Daniel Börtz.

 

Foto: Stefan Tell

Alla dikter av Göran Sonnevi

Om inspelningen

”Eldsnabbvingen; 2013” från Sekvenser mot Omega av Goran Sonnevi. Släppt: 2017.

Sekvenser mot Omega

Det är som om vi bara var levande i kärlekens storm
Ljusstormen

Göran Sonnevi har med sina två senaste stora diktsamlingar, Oceanen och Bok utan namn, skänkt oss flödande livsberättelser som i sin visionära mångtydighet kunnat ge intryck av att vara hans avslutande verk, hans poetiska testamente. Men skrivandet fortsätter, allt djupare in i det ovetbara och oförutsägbara, allt längre ut i det oändliga; tiden och kärleken fortsätter, och samtalet med de döda, ständigt närvarande.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Eldsnabbvingen; 2013” från Sekvenser mot Omega av Goran Sonnevi. Släppt: 2017.