Gunnel Arvidsson

Gunnel, född 1948 och bosatt i Sundbyberg,  är poet och konstnär sedan 1990-talet. Samspelet i uttryck mellan akvarell och dikt är huvudfokus i hennes konstnärskap. Diktsamlingar: Rent hjärta 1993, Det omvända trädet 2001. En blå bok 2003 och Livsdröm 2012 med stöd av Sensus studieförbund. På Robolingua förlag 2015 12 poetiska recept.
Hon har belönats med  priser av Sundbybergs stad och mottog 2014 Stiftelsen Mäster Eckhart Sällskapets stipendium med motiveringen ”Gunnel Arvidsson har i sitt konstnärskap, enkelt och med stor förmåga, gestaltat den öppna och sårbara människan.” Sin publik har hon mött i många uppläsningar och utställningar.

 

 

Foto/copyright: Uno Yang

Alla dikter av Gunnel Arvidsson

Om inspelningen

”Vintergators dimma” från Livsdröm- akvarell och dikt av Gunnel Arvidsson. Släppt: 2012. Spår 9 789 187 563 003. Genre: Poesi.

Livsdröm- Akvarell och dikt

”Dikt och akvarell arbetar för sig inom mig. Det är efteråt jag ser hur de talar till varandra. Liv som törst. Liv som tröst. Där finns en sanning jag känt.”
Livsdröm innehåller dikter från 1987-2006. Akvarellerna är stämningslägen från åren 1995-2005.
”… Livsdröm, som jag verkligen tycker om. Den innehåller en myckenhet mästerligt tyglad smärta. Och samspelet mellan text och bild fungerar, vilket är ovanligt.” Torgny Lindgren, i brev 28 mars 2008
”Gunnel Arvidsson skriver vackert och subtilt. Hennes akvareller har stor känslighet. Hon har en egen vision av tillvaron och människans plats i kosmos, gestaltat i dikt och bild.”
Lennart Sjögren, i brev 2 augusti 2008

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Vintergators dimma” från Livsdröm- akvarell och dikt av Gunnel Arvidsson. Släppt: 2012. Spår 9 789 187 563 003. Genre: Poesi.