Jonas Brun

Jonas Brun är född 1979 och bosatt i Stockholm. Han debuterade 2004 med Den andra tiden. För sin senaste bok, romanen Skuggland, tilldelades han Sveriges radios romanpris.Gestaltlagarna är hans tredje diktsamling.

Alla dikter av Jonas Brun

Om inspelningen

”Gestaltlagarna kan förklara en mängd fenomen” från Gestaltlagarna av Jonas Brun.

Gestaltlagarna

”Gestaltlagarna” är ett begrepp från perceptionspsykologin som beskriver människans tendens att uppfatta mönster och se samband. I Jonas Bruns nya diktsamling ställs detta mot livets och språkets slumpmässighet. Med branta lyriska korskopplingar och citat från psykologiska fackböcker har han skrivit en komprimerad och komplex diktbok om den omöjliga längtan efter begriplighet och helhet i förlustens spår.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Gestaltlagarna kan förklara en mängd fenomen” från Gestaltlagarna av Jonas Brun.