Lina Ekdahl

Lina Ekdahl är född 1964 och bor i Göteborg. Hon debuterade i bokform 1994 med diktsamlingen Fram på dagen. 2018 utkom hennes sjunde diktsamling Fyrahundrafyrtio år.

Hennes poesi är översatt till en mängd språk, däribland tyska, spanska, ukrainska, makedonska och khmer. Hon skriver också dramatik och arbetar med radio.

Ekdahl har belönats med Werner Aspenström-priset, Gustav Fröding-sällskapets lyrikpris och Samfundet De Nios Särskilda pris. Sedan 1984 har hon läst sina dikter för publik, på ett stort antal platser, runt om i och utanför Sverige.

Foto/Copyright: Lina Ikse

Alla dikter av Lina Ekdahl

Om inspelningen

från DIKTSAMLING av Lina Ekdahl

Fyrahundrafyrtio år

Fyrahundrafyrtio år är en lång tid. En era av tid. Exakt hur lång tid det är, det var, är inte så viktigt. Eller så är det mycket viktigt. Att det var en lång tid. Men det är också oerhört tjatigt, detta att ständigt påpeka hur lång tid det var, det är. Hur många år som gått sedan dess, efter de fyrahundrafyrtio åren? Vad spelar det för roll? Det spelar mycket stor roll. Nästan ingen roll alls. Det är det enda som spelar någon roll. Om ett bord är ett bord, om en stol är en stol.

Lina Ekdahls sjunde diktsamling är en trampande, upprepande, drastisk, sorglig, ömsint vandring i denna era av tid. Ekdahl rör sig i den skälvande osäkerheten med sitt konkreta och precisa språk. Där allt synes vara som det är, som det står, för att i nästa stund tippa över, vända på en och samma fläck.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Bord” från Fyrahundrafyrtio år av Lina Ekdahl. Släppt: 2018.

DIKTSAMLING

Hur ser den fria människan ut. Hur gör vi här. Egentligen är vi socialdemokrater. Vi älskar ljuset. Idiot, skriker vi. Tillsammans är vi starka. Vi har fyra fingrar på varje hand och det skall ingen komma och ta ifrån oss. Är vi verkligen rätt, på rätt plats. Skall det vara så svårt att ta tassen och vinka till en syster. Tillsammans är vi starka. Du är snygg, Janne!

I sin sjätte diktsamling – betitlad just DIKTSAMLING – fortsätter Lina Ekdahl att kommentera samtiden på sitt oefterhärmliga vis: Med suveränt gehör för nutiden och samhället. Med ett förtvivlat och envist humör, under ständig uppmaning att stänga käften och inte leka med språket. Med sin alltid närvarande humor tar hon sig an begrepp som solidaritet, gemenskap, sanning, frihet, systerskap och friskvård. Det handlar om Sverige, människorna och den bärande länken. Inte sällan med en absurd blick för visionerna och den så kallade sanningen. Kritiken är vass och längtan allvarlig.

Lina Ekdahl har genom åren medverkat med dikter i såväl radio som i dagstidningar, tidskrifter och på teaterscenen. Några av dessa har också hittat sin givna plats i denna bok.

DIKTSAMLING utkommer den 3 maj 2012.

Inlästa dikter

Om inspelningen

från DIKTSAMLING av Lina Ekdahl