Linus Gårdfeldt

Linus Gårdfeldt, född 1981, är uppvuxen i Värmland och bosatt i Karlstad. Han debuterade 2009 med diktsamlingen Men golvet har ingen mun, som följdes av Gråbergsång, 2012. I januari 2015 utkommer diktsamlingen Lys med apan.

Alla dikter av Linus Gårdfeldt

Om inspelningen

”04 – Sagorna” av Linus gårdfeldt.

Lys med apan

Linus Gårdfeldts nya dikter griper handfast efter verkligheten och tingen, naglar fast dem genom upprepning och tautologi, genom att oupphörligt benämna dem. Flödet av intryck är överväldigande, tiden går fort, ”årstiderna fladdrar under ögonlocken”. Men i den våldsamma strömmen öppnar sig oväntade rum, där tiden hejdas. Ett nytt liv har börjat växa, och en plats som kan kallas hem.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Sekunderna, Vinden” av Linus gårdfeldt.

Gråbergsång

Gråbergsång av Linus Gårdfeldt

I Linus Gårdfeldts nya diktsamling rör sig ett diktjag genom en stad. Ett möte under en bro leder till att jaget förs in i berget, där det finns rus, sexualitet, rit, mörker och hänförelse. I täta, gåtfulla nedslag skildrar poeten jagets förvandlingar och förflyttningar. Språkets rytmisering och klang är en del av en hotfull men lockande förändring, där allt tycks stå på spel.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Från Gråbergsång av Linus Gårdfeldt