Skola

podpoesi_i_skolan

Svenska och svenska som andraspråk

Att höra poeten själv läsa sin dikt ger texten en helt annan dimension. För någon ovan vid poesi bidrar det till nya möjligheter vilka det går att bygga vidare runt. Vad händer med texten när en går från att läsa den till att lyssna på den? När en går från att lyssna till att läsa? När du lyssnar på den flera gånger? Vilka ytterligare förståelser av dikten framträder när andra element som audio tillkommer texten? Hur går detta att förstås i förhållande till begrepp som exempelvis strof, rytm och författarintention?

Lektionsförslagen är tips att utgå ifrån och är riktade mot undervisning i svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå på gymnasium och folkhögskola. Anpassa och justera därför övningarna utifrån ämnet och klassen i fråga.

 

Copyright

Övningarna för svenska och svenska som andraspråk är framtagna av Elin Mellerstedt, Podpoesi, med stöd av Lars Karlsson-Liljas, lärare i svenska som andraspråk, och elever i svenska som andraspråk, allmän kurs vid Botkyrka folkhögskola vårterminen 2016. Utgångspunkten är Skolverkets läroplaner för svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå för gymnasium och folkhögskola. Alla skolor är fria att använda materialet. Om materialet delas vidare ska Podpoesi.nu uppges som källa.

Återkoppla gärna till oss om hur det gått och med annan feedback till: podpoesinu@gmail.com