Copyright/foto: Casia Bromberg

Andreas Svanberg

Född 1974 och uppvuxen i Helsingborg. Bor i Örkelljunga. Försörjer sig som fabriksarbetare sedan nitton år. Mellan åren 2003-2010 styrelsemedlem i Föreningen Arbetarskrivare. Dess ordförande 2007-2010. Skriver prosa, poesi och dramatik. Har fått noveller och pjäser publicerade i Helsingborgs Dagblad, Landskrona-Posten, NST, Komma, Mål & Medel och Folket i bild/Kulturfront. Medverkar i åtta antologier och har varit med och bearbetat två pjäser på Helsingborgs Stadsteater. Fyra pjäser förlagda på ATR: s förlag. Aktuell i Föreningen Arbetarskrivares åttonde antologi ”Landet som sprängdes” och medverkar i Brombergs Bokförlags första antologi i poesiserien Blå Blixt: Hallon och bensin. Redaktörer Casia Bromberg och Sanne Näsling.
Böcker: Sitt inte hopplös! Skådespel 2005.

Hemsida: http://www.andreassvanberg.webs.com

Copyright/foto: Casia Bromberg

Alla dikter av Andreas Svanberg

Om inspelningen

Från Blå Blixt: Hallon och bensin.

Blå Blixt: Hallon och bensin

Blå Blixt: Hallon och bensin

Raderna som gett namn åt den här poesiserien är hämtade från Edith Södergrans dikt Blixten. I litteraturen kan det gamla kasta ett sken över nuet, och det nya kan svara det gamla. Med Blå blixt, en årligen återkommande antologi, vill vi låta nya röster bryta fram.

Som utgångspunkt för arbetet med denna poesiserie finns alltså en nyfikenhet på vart det klassiska har tagit oss. Vad kan poesi vara idag? Den frågan skickade vi ut till skrivande personer – via skrivarskolor, litterära tidskrifter, bloggar, facebook-sidor, poesicaféer, gator och torg – och fick olika lyriska svar.

Resultatet har blivit Hallon och bensin, den första boken i serien Blå Blixt. Här har vi samlat sju angelägna röster. Poesi, prosalyrik – gränserna är flytande, och det är vår förhoppning att antologins kollektiva form bjuder in till en läsning där de olika uttrycken får kasta ljus över varandra.

De medverkande är: Karin Brygger, Lina Hagelbäck, Tove Mörkberg, Sofia Pulls, Hanna Riisager, Andreas Svanberg och Mimi Åkesson.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Från Blå Blixt: Hallon och bensin.