Björner Torsson

Björner Torsson, född 4 februari 1937 i Karlskoga och uppvuxen i Ängelholm, är en svensk poetarkitektforskare och tidigare lärare vid Arkitekturskolan vid KTH i Stockholm, bosatt i Vamlingbo på södra Gotland.

Alla dikter av Björner Torsson

Om inspelningen

”Brödet” från Merzbau Song av Björner Torsson. Släppt: 1990.

Blandade röster är de bästa rösterna

Att tro sig vara hänvisad till sig själv. Det är en farlig tanke.

Björner Torssons nya diktsamling är mångröstad, yvig och gränslös. Den är skriven i dialog – eller gräl – med antika myter, religiösa urkunder och en lång rad författare och konstnärer, som Valerie Solanas, Sara Stridsberg och Hörderlin, och den gestaltar effektivt titelns utsaga: blandade röster är de bästa rösterna. Ur ett ”fuck you, Achilles” växer vreden mot våldet och den patriarkala världsordningen.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Till häxorna” från Blandade röster är de bästa rösterna av Björner Torsson. Släppt: 2015. Spår 9 789 100 151 751. Genre: Poesi.

Hüzün eller Den hopfällbara näsan

Melankoli och galghumor är polerna i Björner Torssons diktning, ävenså i den nya diktsamlingen, och spelar huvudrollen:

Allting mäter sig med allt

Föremålen dras till varandra

Och spjärnar emot

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Regnet” från Huzun eller Den ihopfällbara näsan av Björner Torsson. Släppt: 2012. Spår 9 789 100 127 770.

I den benkvarn

Om tillvarons ofullkomlighet, tyngd och förgänglighet diktas här enligt receptet: ”Jag måste vara ur fas med verkligheten för att kunna få ut ett ord. Det kommer inte över läpparna om det inte markerar en skillnad, ett avståndstagande: hat, förvåning, besvikelse, utpekande. Mellan mig och verkligheten skjuts detta in: ordet namnet. Och att jag till sist måste kapitulera.”Listiga och oväntade sätt att ställa saker och ting tillrätta kan likväl bli resultatet av den lyriska aktiviteten. I den benkvarn är Björner Torssons tionde diktsamling.

”Talet, finns för frånvarons skull,

för orons skull, för oenighetens skull, för lögnen”

Inlästa dikter

Om inspelningen

”John Berryman” från I den benkvarn av Björner Torsson. Släppt: 2005. Spår 9 789 100 105 365.