Daniel Blixt

Daniel Blixt är född 1975 och arbetar som gymnasielärare i Stockholm. Han har tidigare publicerat sig i tidskrifter. Utvecklingssamtal är hans debutbok.

 

Foto: Carla Orrego Veliz

Alla dikter av Daniel Blixt

Om inspelningen

”Ur Utvecklingssamtal 01”.

Utvecklingssamtal

I sin första diktsamling tar Daniel Blixt avstamp i skolans utvecklingssamtal, men det handlar också om ett inre, autentiskt ”utvecklingssamtal”.

Dikterna skildrar både klassrummets och skolans verklighet, men också de existentiella frågor som läraren har inom sig. Med lätt hand pendlar Blixt mellan djup och konkretion, och dikterna formulerar förtvivlan och vrede såväl som ömhet och hoppfullhet.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Ur Utvecklingssamtal 01”.