David Zimmerman

David Zimmerman är född 1993, uppväxt i Norrköping och bosatt i Malmö. Han gick ut Skurups folkhögskolas skrivarlinje 2016, skriver litteraturkritik och har tidigare publicerat diktsviten Mal. Senast utgiven på Albert Bonniers förlag med Ljus och strålning (2019).

Alla dikter av David Zimmerman

Om inspelningen

”1. Prolog” från Ljus och Strålning av David Zimmerman. Släppt: 2019. Spår 1. Genre: Poesi.

Ljus och strålning

Ljus och strålning rör sig kring en sjuk fars upplösning i världen. Den utspelar sig under en vår och en sommar, främst mellan fadern och hans son. Ingen av dem lyckas formulera sig inför döden och det meningsförfall som inträffar när en central del av ens liv ringas in, angrips och raderas. Aprils livsvilja och sjukdomens dödsvilja är delar av samma natur.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”1. Prolog” från Ljus och Strålning av David Zimmerman. Släppt: 2019. Spår 1. Genre: Poesi.