Emil Boss

Emil Boss debuterade med diktsamlingen Vad avlägsna vi ser ut man kan knappt tro att det är vi (Bonniers 2011). Han är engagerad i arbetarrörelsen och skriver återkommande för norska Klassekampen och tidningen Arbetaren. Han har även jobbat som redaktör för tidningen Syndikalisten och är butiksanställd och fackligt aktiv.

Foto: Eva Bergström

Alla dikter av Emil Boss

Om inspelningen

”Vi har oppnat kassagrindarna” från Acceleration av Emil Boss. Släppt: 2017. Spår 1.

Acceleration

Flödet accelererar. Gångtider och ledtider. Ställtider och spilltider. Väntetider och feltider. Orden arbetar i oss med exakta manövrar.
Acceleration är en dikt om arbete, språk och kamp. Den består av en bok och en kvittorulle med text – fysiskt påtagliga objekt som tillsammans utgör ett konceptuellt verk.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Vi har oppnat kassagrindarna” från Acceleration av Emil Boss. Släppt: 2017. Spår 1.