Erik Vernersson

Erik Vernersson, född 1992, är uppvuxen och åter bosatt i Umeå. Kroppsspråk, döda är hans första bok.

 

Foto: Erik Sjöström

Alla dikter av Erik Vernersson

Om inspelningen

Utdrag ur ”Kroppss
pråk, döda” av Erik Vernersson. Släppt: 2018. Spår 1.

Kroppsspråk, döda

Mörkare och mörkare 
Solsystemet uppdateras 
Släktled fasas ut 
För vår skull, för stunden

I Erik Vernerssons dikter går sökhistorier att skönja, inombords och på kretskort: tid som fysiska former, ting med hög abstraktion. Här är början och slutet inte åtskilda, människans ögonblick är snabbt förbi medan världen fortsätter att uppstå och slockna. Kan någon avkrävas ansvar? Finns det någon tröst?

Inlästa dikter

Om inspelningen

Utdrag ur ”Kroppss
pråk, döda” av Erik Vernersson. Släppt: 2018. Spår 1.