Freke Räihä

Freke Räihä, 1978, är verksam som poet, kritiker, översättare, förläggare, redaktör, lärare och förälder. Freke är bosatt på den skånska östkusten och har sedan debuten under annat namn 2001 utgett ett flertal dikter. Bland de mest framträdande är ”Nomos” från 2012, 2016 års ”Baggböleri” och 2017 års ”Hem för vård och boende”. 2018 utkom dikten ”Vittnesbörda”, det fortgående projektet har sedan dess också tagit plats i bland annat ”Författaren”.

Han har även blivit översatt till katalanska och vurmar för den kollektivt skrivna texten med fokus på verket snarare än de enskilda delarna; på samma sätt som han i större utsträckning ser även historien som en del av ögonblicket och poesin som den yttersta mänskliga kommunikationsformen.

Intervju med Freke Räihä

Författarporträtt: Anna Drvnik, 2018

Alla dikter av Freke Räihä

Om inspelningen

Från Standardformulär för språkförbittring av Freke Räihä

NOMOS

NOMOS av Freke Räihä

Freke Räihä (f. 1978) har med tongivande konceptuallitteratur och inmutat språköra lagt sin välansade grogrund för ett långlivat författarskap. Efter ett antal kritikerpåhejade diktverk blottar han nu sitt osminkade hjärtas hågkomster. Med Nomos (från grekiskan, lag/sedvänja) gör Räihä oss bevandrade i uppväxtens konfysa mångfacettering. Han katalogiserar misstag och famntag utan att skämmas för sin skam i kroppen. Han placerar oss vid minnenas brant innanför varenda bostad som varit sköte för de erfarenheter som lett till hans nutida vuxenhet och patos.

N O M O S är Freke Räihäs åttonde bok. Freke Räihä är poet, kritiker, översättare och litterär kurator.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Musikantvägen 10C från NOMOS av Freke Räihä

Standardformulär för språkförbittring

Standardformulär för språkförbittring – King Ink, 2011 – tangerar en utställd urinoar av språk; ämnad att ställa diskurs kring det universella behovet av samtal kring litteraturen. Den är en intuitiv konception, en repetition av litteraturens förutsättningar och vad mer.

Det är alla refuseringsbrev författaren samlat på sig under en tioårsperiod.

 

Inlästa dikter

Om inspelningen

Från Standardformulär för språkförbittring av Freke Räihä