Ghayath Almadhoun

Ghayath Almadhoun, palestinsk poet, född 1979 i Damaskus, Syrien och idag bosatt i Stockholm. Har studerat arabisk litteratur vid Damaskus universitet, arbetat som kulturjournalist för olika arabiskspråkiga tidskrifter och dagstidningar såsom Al-Hayat och Al-Quds al-Arabi (London) och Annahar (Beirut). Grundade 2006, tillsammans med den syriske poeten Lukman Derky, litteraturhuset – The House of Poetry – i Damaskus. Debuterade 2004 som poet.

Diktsamlingar:
s
Qasaed sakatat sahwan (ung. ”Oavsiktliga dikter”) Arabic Writers Union i Damascus, 2004
Belönad med Almazraa Award 2005.

Qulama itasaat al Medina daqat ghorfati (ung. ”Ju större staden blir desto mindre blir mitt rum”), 2008

Asylansökan, Översättning: Jasim Mohamed, Jan Henrik Swahn, Tetz Rooke, Said Aljaffar och Ibrahim Abdul Malik. Ersatz förlag, 2010

Till Damaskus tillsammans med Marie Silkeberg 2014

 ”I cannot attend” publicerat av Arabiska institutet för forskning och publicering i Bierut och Ammam 2014

Foto: Cato Lein

Inläst av: Marie Silkeberg och Ghayath Almadhoun

Alla dikter av Ghayath Almadhoun

Om inspelningen

”Staden (Marie)” från Till Damaskus av Ghayath Almadhoun. Släppt: 0. Spår 9 789 100 138 271. Genre: Poesi.

Till Damaskus

Till Damaskus Formgivare/copyright Fredrik Arsaeus Nauckhoff

Staden i Marie Silkeberg och Ghayath Almadhoun gemensamma diktsamling liknar Damaskus, dagens Damaskus om vilket varje strof måste bli en katastrof. Dikterna gestaltar ett möte mellan olika språk, arabiska och svenska framför allt, olika skrivsätt, olika erfarenheter.

”Hoppet
Har Sisyfos ansikte”

”Det här är politisk poesi i full styrka. Det är så här politisk poesi måste se ut i dag, om den ska vara möjlig att ta på allvar. Vi ska inte nöja oss med mindre komplexa texter, de är så hopplöst infantiliserande.
I den avgörande politiska poesin är krigets motsägelser och smärta gestaltade i oändliga nyanser: Det Silkeberg och Almadhoun visar fram är den komplexa plågan som desillusionerat uppvaknande. Vi är alla skyldiga att vakna.”

Aase Berg, Dagens Nyheter

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Staden (Marie)” från Till Damaskus av Ghayath Almadhoun. Släppt: 0. Spår 9 789 100 138 271. Genre: Poesi.