Håkan Sandell Foto: Dimitri Lurie

Håkan Sandell

Håkan Sandell är född i Malmö 1962, och för närvarande bosatt i Oslo. Han debuterade tidigt som poet, men har låtit stryka det första decenniets dikthäften ur sin verkförteckning. På Gedins förlag utgav han under 90-talet bland annat samlingarna Fröer och undergång (1994) och Sjungande huvud (1996).

På Wahlström & Widstrand utkom 2009 samlingen Gyllene dagar, vilken föregicks av Midnattsfresken (1999), Oslo-Passionen (2003) och Skisser till ett århundrade (2006). Tolkningsvolymer med hans poesi har utkommit på tyska (Edition Rugerup) och ungerska, och ett amerikanskt urval är under förberedelse. Ett litet urval presentationer, ”8 poeter från Asien och Afrika”,  utkommer på Fripress under våren 2012.

Intervju med Håkan Sandell på Boktipset

Copyright/Foto: Dimitri Lurie

Alla dikter av Håkan Sandell

Om inspelningen

Från Midnattsfresken av Håkan Sandell.

Gyllene dagar

Gyllene dagar

Diktsamlingen Gyllene dagar tar vid där den föregående Skisser till ett århundradeslutar: i ett intensivt närvarande i samhället och det politiska dagsläget, med staden och minnet som huvudsakliga motiv. En dikt på stort allvar, och samtidigt både humoristiskt retfull och ormväsande satirisk.

Gyllene dagar är en rundmålning av samtiden, en önskan om att bejaka nuet. Det är en dikt som inte ryggar för det nötta eller sjaviga, utan gärna uppsöker det missanpassade, de utsatta. Här finns ett alldeles eget tonfall, ett frammejslat sandellskt språk, på en gång rått och ömt, känsligt och rasande. En dikt som inte är någon skönsång, men som heller inte är rädd för att vara vacker.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Från Gyllene dagar av Håkan Sandell.

Skisser till ett århundrade

Skisser till ett århundrade av Håkan Sandell

Sedan debuten på 1980-talet har Håkan Sandell gått sin egen väg. I början av 1990-talet tog han med sig anteckningsböckerna till Berlin, Köpenhamn och hamnade till slut i Oslo för fem år sedan. På Wahlström & Widstrand har tidigare utgivits Midnattsfresken (1999) och Oslo-Passionen (2003).

Inlästa dikter

Om inspelningen

Från Skisser till ett århundrade av Håkan Sandell

Oslo-Passionen

Oslo-Passionen

”Hans diktning utgör verkligen ett projekt, en vision. Han går ner till de jordlager där det är rimligt att utan omskrivningar tala om själ och kärlek, om änglar och demoner”, skrev Ole Hessler i DN om Håkan Sandells diktsamling Midnattsfresken (1999). I Oslo-Passionen fortsätter Sandell detta visionära projekt där han beskriver vardagen med både dess allvar och galenskap med den romantiska poesins klassiska språk.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Från Oslo-Passionen av Håkan Sandell.