Hanna Hallgren

Tim Ohlson profilbild By Tim Ohlson maj1,2018
Bild på Hanna Hallgren

Hanna Hallgren är en betydelsefull svensk poet och akademiker, född den 2 maj 1972. Hon växte upp i Skillingaryd och bor idag på sydöstra Öland. Hallgrens litterära debut skedde 2001, och sedan dess har hon publicerat ett flertal böcker. Hennes verk utmärker sig för sina form- och språkexperiment, som ofta tar sig an ämnen som forskningsetik och kunskapsteori.

Hennes akademiska bana är lika imponerande som hennes författarskap. År 2013 blev Hallgren anställd som den första lektorn i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har även innehaft positionen som professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet mellan 2016 och 2018 och varit ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning under perioden 2016–2021. Hon disputerade 2008 med avhandlingen ”När lesbiska blev kvinnor” vid Tema Genus på Linköpings universitet.

Hallgrens litterära arbete är känt för att granska och utmana konventionella berättelser och språkbruk. I verk som ”Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom” och ”Det transversala språket” utforskar hon hur språk och genre kan sammanflätas med etiska frågor. Hennes bok ”Roslära” fokuserar på vithet som en överordnad och förtryckande kraft. Ett annat av hennes verk, ”Ensamhetsträning med Majken Johansson”, introducerar en ny genre som hon kallar ”speak bitterness-prosan”.

Förutom hennes böcker har Hallgren varit aktiv som litteraturkritiker och kulturskribent för flera stora svenska tidningar, däribland Aftonbladet, Smålandsposten och Östgöta Correspondenten. Hennes arbete är ofta fokuserat på att lyfta fram undanträngda historiska röster, särskilt inom svensk hbtqi-historia.

Hallgrens bidrag till den svenska litteraturen och akademiska forskning speglar hennes djupgående intresse för och engagemang i språkets, litteraturens och genusvetenskapens skärningspunkter. Hennes verk ger inte bara en inblick i samtida samhällsfrågor utan utmanar också traditionella berättelsestrukturer och konventioner, vilket gör henne till en av de mest framträdande och nyskapande rösterna i svensk poesi och akademisk forskning.

Bibliografi

 • ”Ett folk av händer” (2001)
 • ”Burqa” (2003)
 • ”Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom” (2008)
 • ”När lesbiska blev kvinnor” (2008)
 • ”Det transversala språket / Att förnimma världen” (2009)
 • ”Manlighet” (med Johan Jönson, 2009)
 • ”Roslära” (2012)
 • ”Prolog till den litterära vetenskapsteorin” (2014)
 • ”Det som övar annorlunda likt ett hjärta” (2016)
 • ”Ett paradis, fastän förtorkat” (2018)
 • ”Vinterresan” (2019)
 • ”Ensamhetsträning med Majken Johansson” (2021)

Denna lista ger en översikt över Hanna Hallgrens omfattande och mångsidiga verk, som sträcker sig över två decennier och innehåller både poesi och akademiska skrifter.

Related Post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *