Helga Krook

Helga Krook, född 1959, debuterade våren 1997 med diktsamlingen Bildvägg. Sedan dess har hon kommit ut med De siamesiska (2000), Mjölk och gator (2004), Grönska träd och träd som ser (2009) och Puppe Doll Chrysalis (2013).
Hon arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt kring dokumentärt skrivande och är även verksam som översättare.

 

 

 

 

 

 

Copyright/fotograf: Ulla Montan

Alla dikter av Helga Krook

Om inspelningen

”Friedhovspark papelalle” från Grönska träd och träd som ser av Helga Krook. Släppt: 0. Spår 9. Genre: Poesi.

Puppe Doll Chrysalis

Vad kan språket vara när det blir den enda mötesplatsen mellan två människor? Rymmer skrivandet en större frihet än talandet och är det därför skriften vissnar och vill förvandlas? Är själva skärmen en skärm?
Puppe Doll Chrysalis kanske inte kretsar kring någon av de frågorna. Det kanske helt enkelt är en bok om översättning. Det första citatet, av Donna Haraway, i denna diktsamling full av citat handlar om ”kampen för språket och kampen mot den perfekta kommunikationen, mot den enda koden som översätter all mening perfekt”.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Fåglarna vansinniga i strömmen” från puppe doll chrysalis av Helga Krook. Släppt: 0. Spår 9 789 100 135 171. Genre: Poesi.

Grönska träd och träd som ser

”Du har misslyckats med din trädgård, för dig finns parker”, står det på en av de första sidorna i Grönska träd och träd som ser. Dikterna förhåller sig till lekparker, kyrkogårdar, minnesplatser och andra sorters grönområden i Stockholm och Berlin, Lingsarve och Löbau. Den oåtkomliga privata trädgården ställs mot parkens offentlighet och de kollektiva minnen den rymmer, som träden är en sorts vittnen till. Den halvt anonyma urbana grönskan blir samtidigt en yttersta plats. Det är en bok om att gå i parken med barn och öva sig i att släppa taget, om att skymta skuggan av en tystad kvinna, om avståndet mellan ord och blad.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Friedhovspark papelalle” från Grönska träd och träd som ser av Helga Krook. Släppt: 0. Spår 9. Genre: Poesi.