Jesper Svenbro

Tim Ohlson profilbild By Tim Ohlson mar22,2016
Bild på Jesper Svenbro från 2011

Jesper Svenbro är en framstående svensk poet, litteraturforskare och akademiledamot, vars verk och akademiska insatser har haft ett djupgående inflytande inom både den svenska och internationella litteraturen. Född 1944 i Landskrona, har Svenbro etablerat sig som en betydande röst inom både den akademiska världen och inom poesin, med en karriär som sträcker sig över decennier och gränser.

Svenbro inledde sin akademiska karriär med studier i klassiska språk vid Lunds universitet. Hans djupgående intresse för antikens litteratur och kultur ledde honom till att skriva sin doktorsavhandling ”La parole et le marbre”, som behandlar teman om den grekiska poetikens uppkomst. Denna avhandling blev ett viktigt bidrag till förståelsen av antikens litterära traditioner och poesins roll i det antika samhället.

Förutom sin akademiska gärning har Svenbro gjort sig känd som en skicklig poet. Hans poesi kännetecknas av en förmåga att förmedla komplexa tankar och känslor med en precis och ofta poetisk språkbehandling. Hans verk utforskar ofta gränslandet mellan det antika och det moderna, och väver samman insikter från hans akademiska studier med personliga reflektioner och samtida erfarenheter.

Svenbros poesi och forskning har uppmärksammats internationellt, vilket ledde till hans bosättning i städer som Rom och Paris. Han har verkat vid prestigefyllda forskningsinstitut som Centre Louis Gernet, där han fortsatt sin forskning om antikens värld. Hans arbeten omfattar djupgående studier om antikt tänkande samt verk som undersöker läsning och skrift i antikens Grekland.

År 2006 blev Svenbro invald i Svenska Akademien, en bekräftelse på hans betydande bidrag till svensk litteratur och kultur. Hans plats i akademien, stol nummer 8, är ett erkännande av hans status som en av Sveriges mest respekterade författare och forskare. Svenbro har även varit en del av Nobelkommittén, vilket ytterligare understryker hans djupa förståelse för och engagemang i litteraturens värld.

Bibliografi:

 • ”Det är idag det sker” (1966)
 • ”Ur tingens synpunkt” (tolkningar av Francis Ponge, 1977)
 • ”Element till en kosmologi och andra dikter” (1979)
 • ”Särimner” (1984)
 • ”Hermes kofösaren” (1991)
 • ”Samisk Apollon och andra dikter” (1993)
 • ”Blått” (1994)
 • ”Vid budet att Santo Bambino di Aracoeli slutligen stulits av maffian” (1996)
 • ”Myrstigar” (1999)
 • ”Installation med miniatyrflagga” (1999)
 • ”Pastorn min far” (2001)
 • ”Fjärilslära” (2002)
 • ”Himlen och andra upptäckter” (2005)
 • ”Diktaren och musiken” (2006)
 • ”Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande” (2007)
 • ”Vingårdsmannen och hans söner” (2008)
 • ”Inget andetag är det andra likt” (2011)
 • ”Ivar Harrie: Minnesteckning” (2011)
 • ”Krigsroman” (dikter, 2013)
 • ”Hill, Hill, Hill” (dikter, 2014)
 • ”Ekeby trafikförening” (2015)
 • ”Sapfo har lämnat oss: sapfostudier från sex årtionden” (2015)
 • ”Namnet på Sapfos dotter: enskilt arbete läsåret 2015-2106” (2017)
 • ”Snöbäckar” (2019)
 • ”Arton dikter från husarresten” (2021)

Priser och utmärkelser:

 • Medaljen Illis Quorum i guld av 8:e storleken (2010)
 • Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund (LVSL, 1992)
 • Stig Carlson-priset (1979)
 • Signe Ekblad-Eldhs pris (1989)
 • Sveriges Radios Lyrikpris (1993)
 • De Nios Vinterpris (1994)
 • Erik Lindegren-priset (1996)
 • Gerard Bonniers lyrikpris (1997)
 • Aniarapriset (2000)
 • Bellmanpriset (2000)
 • Ekelöfpriset (2001)
 • Tegnérpriset (2001)
 • Övralidspriset (2005)
 • Svenska Dagbladets litteraturpris (2005)
 • Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris (2008)
 • Minnessten på Landskronas Walk of Fame (2013)
 • Sydsvenskans kulturpris (2015)
 • Inge Jonssons pris av Samfundet De Nio (2023)

Sammanfattningsvis är Jesper Svenbro en figur som personifierar gränsöverskridande mellan akademisk forskning och kreativt skapande. Hans bidrag till både litteraturvetenskapen och poesin har gett honom en unik plats i den svenska och internationella litterära historien. Med ett liv dedikerat till litteraturen, både som forskare och som poet, har Svenbro inspirerat generationer av läsare och forskare. Han fortsätter att vara en vital röst i diskussioner om litteraturens roll och betydelse i vår tid.

Related Post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *