Johanna Frid & Gordana Spasic

Johanna Frid är född 1988 i Stockholm. Hon har en fil. kand. i filosofi och har gått Biskops Arnös författarskola. Hon är tidigare publicerad i tidskrifter som OEI10talTidsskriftet Reception och Lyrikvännen. Hon studerar och arbetar som översättare och är bosatt i Köpenhamn.

Gordana Spasic är född 1988 i Belgrad och delvis uppvuxen i Malmö, nu bosatt i Stockholm. Hon är jurist och har gått Biskops Arnös författar­skola. Hon är tidigare publicerad i tidskrifter som Const Literary (P)reviewOrdkonst och ­Lyrikvännen.

 

Foto: Jennifer Sameland

Alla dikter av Johanna Frid & Gordana Spasic

Om inspelningen

”Ur Familieepos” från Familieepos av Johanna Frid & Gordana Spasic. Släppt: 2017.

Familieepos

Av vad består en familj? Hundar och exkærester? Biologi, blod och papirer? Materiella ting som sommarhus, bord och stolar? Är familjen ett solitt begrepp eller utgörs den bara av en räcka slumpartade performativa handlingar? I sin debutbok Familieepos utmanar Johanna Frid och Gordana Spasic familjen som idé och föreställning, och den bild som skrivs fram av de enda band man inte själv kan välja är allt annat än idyllisk. De två diktjagen i Familieepos är i ständig rörelse, mellan barndom och vuxenhet, kærlighed och ensamhet, Stockholm, Malmö och København. Inte minst är språket i sig i förflyttning: dikterna rör sig gränslöst mellan svenska och danska, inte sällan mitt i en mening. Med flerspråkigheten som grepp och det kollektiva skrivandet som form har Johanna Frid och Gordana Spasic skapat något helt nytt i den samtida poesin: ett epos för en splittrad värld.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Ur Familieepos” från Familieepos av Johanna Frid & Gordana Spasic. Släppt: 2017.