Jon Jacobs

Jon Jacobs

Jon Jacobs är en 29årig tvåbarnsfar uppväxt i Rättvik i Dalarna som numera är bosatt med sin familj i Uppsala.
Till vardags arbetar han som lärare på en högstadieskola i Stockholm.

Alla dikter av Jon Jacobs

Om inspelningen

Metropolis skugga

Metropolis skugga

Metropolis skugga är en samling dikter sprungna ur ett diktjags möte med den undersköna Ha-Notsri (hon som har förmågan att ställa sig utanför alla sammanhang) som genomskådar den hegemoni som verkar vara det oundvikliga resultatet av all mänsklig verksamhet: Metropolis, städernas stad, alla städers moder till vilken alla andra utgör dess hugade förorter.
Dikterna utgör tillsammans en skildring av den ordning som kanske allra tydligast manifesterar sig i vårt sätt att tänka om oss själva och tillvaron och som inte kan ringas in på annat sätt än genom lyriken, men också om de konsekvenser själva blottläggandet får för diktjagets sätt att uppleva sig själv och sin omvärld.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Metropolis skugga