Jonas Örtemark

Jonas Örtemark är poet, författare och delibutiksägare.

Han har tidigare gett ut titlar som Vrida i led/mikroväxlar (Bonniers, 2008) och Affirmationerna – resan in i hjärtat är vår framtid (Holmstrand böcker, 2015).

 

Alla dikter av Jonas Örtemark

Om inspelningen

”affirmationerna”.

Affirmationerna

Utvalda brottstycken ur Jonas Örtemarks diktbok Affirmationerna – resan in i hjärtat är vår framtid från 2015.

Affirmationerna parar ett mörkt och rytmiserat hjärtljudsspråk med självhjälpsböckernas insisterande retorik, och resultatet har utöver kritisk potential en mardrömsvacker kroppslighet i sitt obevekliga mummel.” Leif Holmstrand

Utdrag ur texten Produktionen – utfallsrummet, som i komprimerad form publicerats i tidskriften Ord & Bild.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”affirmationerna”.