Kennet Klemets

Kennet Klemets är född 1964 i Uppland, bor i Göteborg. Hen debuterade 1997 med diktsamlingen År med tretton månar, som sedan följdes av Lördag natt feber 2002. Den senare samlingen, skriven med full språklig kontroll och ett stort musikaliskt register, kretsar kring kroppen och dess delar. Boken nominerades till Årets läsning i Nöjesguiden. I tredje diktsamlingen, Accelerator, som innehåller fem längre sviter där Klemets rytmiska puls och språkliga energi kommer till fullt uttryck, behandlar hen livet, poesin och det oupphörliga informationsflödet som attackerar oss från alla håll. För denna bok fick hen Sällskapet Gnistans kulturpris 2006 med motiveringen: ”En poet med kraftfull lyrik som det bågnar och svänger om.” Den fjärde boken, Lux Interior, är en lång diktsvit om känslan av fångenskap i masskommunikationssamhället, som andas vacker desperation och vanmäktig instängdhet. För sin senaste diktsamling, Kling Kling, en diktsvit som rör sig i en både intimare och öppnare sfär, men som i lika hög grad som hens tidigare böcker präglas av nerv, intensitet och språkligt egensinne, tilldelades hen Gerard Bonniers lyrikpris 2010.

Hans dikter har översatts till finska, ryska, vitryska, ukrainska, persiska och spanska.

 

 

Alla dikter av Kennet Klemets

Om inspelningen

Från Kling kling av Kennet Klemets

Beröringen

Dikterna i Beröringen är ett extremt hållfasthetsprov, ett koncentrerat nyttjande av språket där diktens själva form blir till ett nyckelhål ­– där jag, kropp, identiteter, föräldraskap och samhälle blir till

Ett århundrade i nuet

Solen lyser

Rakt igenom

I en lika kraftfull som modig undersökning av diktens och språkets grundläggande villkor och natur har Kennet Klemets skapat en lyrisk helhet där de extremkorta dikterna tillsammans utgör en viktig och naturlig vidareutveckling av författarskapet.

 

 

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Beröringen” från Beröringen av Kennet Klements. Släppt: 2013. Spår 9 789 146 222 071.

Kling Kling

Kling kling – är det ljudet av ett nyfött barn? Av de ofödda som trängs i dess följd? Av en far, en farfar? Av de ansiktslösa i generationerna före dem? Eller är det ljudet av en text som vill bli till? Allt står i öppenhet, allt måste slutas.

Nu slocknar rummet, nu tänds det. I ansiktet. I myllret av ansikten. Gemenskapen silar in i kroppen. Det klang- och sjukrika. Enorm hastighet. Som om jag flög fram.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Från Kling kling av Kennet Klemets