Kjell Espmark

Kjell Espmark är född 1930 i Strömsund. Han är bosatt i Stockholm och på Gotland. Åren 1978-95 var han professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Sedan 1981 är han ledamot av Svenska Akademien.

1956 debuterade Kjell Espmark med diktsamlingen Mordet på Benjamin och har därefter utgett tolv diktsamlingar, flera översatta till olika språk, senastVintergata. Än lånar han sin röst åt de utsatta, än framträder han själv i dikter om sorg, återerövrat liv och motstånd.

I slutet på 1980-talet gjorde han ytterligare en uppmärksammad debut, nu som romanförfattare. Glömskan (1987) inledde en romansvit på sju volymer, kallad Glömskans tid. I varje volym möter en personlig röst som berättar sitt levnadsöde och försvarar sig men samtidigt går till rätta med samhällssystemet, ofta med satirisk skärpa. Glömskans tid har kallats en romansvit om vårt tidevarvs sju dödssynder.

Som litteraturvetare är Kjell Espmark specialist på modernismen, med böcker om Artur Lundkvist, Harry Martinson och Tomas Tranströmer. Hans viktigaste arbeten i ämnet är Att översätta själen och Själen i bild som vill definiera om den modernistiska traditionen.

 

 

Copyright/fotograf: Bruno Ehrs

Alla dikter av Kjell Espmark

Om inspelningen

”Inledning-Den inre rymden” av kjell Espmark.

Kvällens Frihet

”Boken tar plats i en livlig diskussion som utgår från Theodor Adornos analys av Beethovens sena tonspråk, hans Spätstil. Bilden av den äldrade konstnärens språk avviker där starkt från den gängse förestallningen om en seren, höstligt avklarnad stil. I stället bryter den sene mästaren, som helt behärskar sitt medium, i vredesmod med sitt tidigare verk och därmed också med sin etablerade publik.

Den sena stilen är en exil som innebär en utrensning av allt oväsentligt bagage och ett förkastande av det vedertagna språkets krav på försoning av motsatser och motsägelser, av krav på sammanhang och konsekvens. Disharmoni och fragmentation i verklighetsbild och språk är i stället naturliga inslag i denna sena fas.

Jag noterar att dessa bestämningar som borde vara aktuella för en åttionioårig poet har begränsad relevans i mitt fall det enda nödvändiga har länge varit mitt mål. Men det har samtidigt varit frestande att pröva de olika sena konstnärsroller, att leva sig in i och sammanfatta de sena skapande skeden som tillskrivits Beethoven, Kavafis med flera.

Det är alternativa konstnärsliv som för mig har känts lika angelägna som mitt eget. De uppvisar olika möjligheter att precisera vara sena villkor som kreativa människor.”

Kjell Espmark

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Ur Kvällens Frihet” från Kvällens Frihet av Kjell Espmark. Släppt: 2019. Spår 1. Genre: Poesi.

Den inre rymden

Kjell Espmark har publicerat sig som poet i över femtio år. Hans nya diktsamling kan ställas vid sidan av Vintergata (som utkom 2007) men har en ljusare ton. Den är som titeln antyder ett mer personligt motstycke med fragment av förhistoria, barndom och uppväxt, senare verk och kärlek, fram till den slutliga ”yrseln av barnaröster”.Kjell Espmarks poesi finns på ett tjugotal språk, från spanska och engelska till kinesiska och arabiska. Han har även tilldelats flera internationella priser.

 

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Inledning-Den inre rymden” av kjell Espmark.