Krister Gustavsson

Krister Gustavsson, född 1952 i Skövde, numera bosatt i Uppsala, är poet och prosaist med tiotalet utgivna diktsamlingar och två romaner bakom sig. Senast utgivna diktsamling är Andningsbok – Landskapsbok (2013) som här finns inläst i sin helhet. Krister Gustavssons tredje roman, Eldstekel, ges ut under hösten 2016. Krister Gustavsson har, tillsammans med Magnus Ringgren, varit redaktör för Willy Granqvists Samlade skrifter i fyra band (2005 – 2010).

Av Krister Gustavsson har utgivits:

Nova. Dikter, 1975

…bak Himalajas rand…”. Prosa, 1987

Underjorden en klar dag. Dikter, 1988

Stadsflygaren. Roman, 1989

Kvar. Dikter, 1989

Här. Dikter, 1991

Novemberbok och andra dikter, 1993

Mimesis vilar vattenklar. Dikter, 1995

Nattvard – Kopparormens hymner. Dikter, 1999

bibel. Dikter och prosa, 2002

heliga skrift. Dikter och prosa, 2006

SSM. Små Skriftliga Meddelanden. Dikter, 2008

Vindbro. Prosa, 2010

Andningsbok Landskapsbok. Dikter, 2013

(Eldstekel. Roman, 2016)

 

Alla dikter av Krister Gustavsson

Om inspelningen

”1. Astma Bronchiale” från Andningsbok – Landskapsbok av Krister Gustavsson. Släppt: 2016. Genre: Poesi.

Andningsbok, Landskapsbok

Krister Gustavssons nya diktsamling tar avstamp i den högst påtagliga verkligheten av kvävning i sjukdomen astma. Utifrån barnets medvetande om ett reellt dödshot målas sedan porträttet av ett medvetande i rörelse från barndom till vuxenhet. Landskapet är samlingens grund och kontrapunkt, kanske står det för själva materians andnin

Inlästa dikter

Om inspelningen

”1. Astma Bronchiale” från Andningsbok – Landskapsbok av Krister Gustavsson. Släppt: 2016. Genre: Poesi.