Linnea Axelsson

Linnea Axelsson är född 1980 i Porjus, Norrbotten, men bor nu i Stockholm. Hon har studerat humaniora vid Umeå universitet och disputerade 2009 på en avhandling i konsthistoria. 2010 debuterade hon med Tvillingsmycket och våren 2018 publicerades hennes andra bok, dikteposet Ædnan. 

 

Foto: Sara Mac Key

Alla dikter av Linnea Axelsson

Om inspelningen

”Varsamt snorade jag mina minnen” från Ædnan av Linnea Axelsson. Släppt: 2018. Spår 1.

Ædnan

En mor och hennes yngste son vilar med några andra kvinnor, gamla och barn i en kåta. Framför dem längs flyttleden driver hennes make och deras äldre son renhjorden. De är på väg mot en ö i nordligaste Norge och sommarens betesmarker. Ingen anar att gränsen till Norge inom ett par år kommer att vara stängd för dem, att de ska tvingas lämna sitt hem, och att kommande generationer ska möta helt andra svårigheter.

Ædnan är gammal nordsamiska och betyder landet, marken och jorden. Eposet ÆDNAN berättar om två samiska familjer, vars öden speglar samernas moderna historia från 1900-talets början till vår tid. Skärva för skärva växer ett känslomässigt landskap fram, samtidigt som familjernas liv flätas samman med Sveriges koloniala politik.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Varsamt snorade jag mina minnen” från Ædnan av Linnea Axelsson. Släppt: 2018. Spår 1.