Magnus William-Olsson Foto: Cato Lein

Magnus William-Olsson

Magnus William-Olsson, född 1960, är poet och även verksam som litteraturkritiker i Aftonbladet, essäist och som översättare av såväl klassisk som modern poesi.

Han har varit redaktör för BLM, Bonniers Litterära Magasin, och var med och grundade FSL, Fria Seminariet i Litterär Kritik. Han har även samarbetat med många konstnärer och tonsättare. MW-O är redaktör för W&W Internationell Poesi och initiativtagare till såväl Podpoesi som till Stockholms stadsbibliotekets projekt Bokbazaren. Hans verk finns översatta till ett femtontal språk och han har bland andra utmärkelser mottagit Karl Vennbergs pris 2005.

Läs mer om Magnus William-Olsson

Copyright/Foto: Cato Lein

Alla dikter av Magnus William-Olsson

Om inspelningen

Från Ögonblicket är för Pindaros ett litet rum i tiden av Magnus William-Olsson

Eremitkräftans sånger

”Du har låtit människor bli som havets fiskar, den myllrande skaran utan härskare” /Habackuk 1:14

Magnus William-Olssons nya diktsamling Eremitkräftans sånger är en samtidsallegorisk bibelparafras i undervattensmiljö, fantasy på fri vers för gamla barn. Boken har en lång tillkomsthistoria. De tidigaste dikterna är skrivna redan på 80-talet, men först efter millennieskiftet och de skeenden som ställt monoteismen, xenofobin och det så kallade ”barbariska våldet” i världshändelsernas centrum fick temat ny eskatologisk aktualitet och boken till sist sin fullbordan. Som i ett slag klarnade stora delar av Gamla testamentet med dess grymma och krävande Gud, dess strider om minnet och makten, värnlösheten, ursprunget, rätten och kärleken till en skrattspegel för vår egen absurda era av lek och död, fiktion och kropp, determinerande struktur och personlig frihet, rättslöshet och individualism.

Dikterna läses med fördel högt och gärna för någon annan, så som man läser med och för barn. Boken blir en värld att leka med och i, den tillhandahåller en sorts fixa rollgestalter att själva vidareutveckla: ”Jag är Hajen, så är du Ärkeängeln!” Dikterna erbjuder rentav många sorters lekar; kärleksleken, övergivenhetsleken, underkastelseleken, förtvivla- eller dödaleken. Det hela ackompanjeras av predikarsången om att allt är idel tomhet, den som på Septuagintagrekiska klingar: mataiotis mataiotiton.

Om någon vill göra mjukisdjur, dockteater, seriestrippar eller något annat av bokens gestalter går det bra att förhandla om rättigheterna direkt med författaren.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Eremitkräftan har också fiender” från Eremitkräftans sånger av Magnus William-Olsson. Släppt: 2016. Spår 1. Genre: Poesi.

Homullus absconditus

Till skillnad mot Magnus William-Olssons senaste skönlitterära böcker som kommit till snabbt och rusigt, är den nya diktsamlingen resultatet av ett arbete under sju års tid och ett syskon till Biografía (2000) och Ögonblicket är för Pindaros ett litet rum i tiden (2006). De här dikterna är övervägda, elaborerade och prövade i relation till hans syn på poesin. Det är en dikt som tydligt involverar kroppen och sinnena, som blir till i och genom läsarens kropp. Filosofisk i sitt anspråk. Med en strävan efter mångfaldighet och enkelhet undersöks relationerna mellan kroppen och världen. Latinets homullus är ett diminutiv av homo ”människa”; absconditus betyder ”dold”, ”gömd”, ”förborgad”. Nästan ingenting av vad allt en människa erfar, känner och tänker skall någonsin uppdagas. Alldeles invid ens kropp finns alltid ett oändligt antal andra versioner av ens liv, de som man inte lever, lika sanna, lika giltiga, bara ännu inte aktualiserade. Det biografiska fortsätter att uppta honom: bekännelsen, självreflektionen, memoaren, begären.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Homullus absconditus

Ingersonetterna

Efter att i flera böcker ha närmat sig formen har nu Magnus William-Olsson för första gången sammanställt en hel samling sonetter. Resultatet är en formmedveten dikt där ordassociationerna tillåts ta oväntade kliv. 27 dikter, alla tillkomna under en intensiv månad hösten 2009. 27 sonetter, som talar ur traditionen samtidigt som de tillåts bli naket personliga: den tilltalade har drag av poetens Alzheimersjuka mor, vars hastigt försvinnande minne och personlighet lämnar allt större rum åt ögonblicket.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Från Ingersonetterna av Magnus William-Olsson

Ögonblicket är för Pindaros ett litet rum i tiden

En samling skimrande, såriga och sinnliga dikter. Det är lustfyllt men inte utan smärta.  Som få andra förhåller han sig också i sin diktning snarare till verket än till den enskilda boken. De nya dikterna kallar i hög grad på de tidigare. Därför finns i denna utgåva också hans äldre dikter samlade, från debuten O’ (1987) och framåt.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Från Ögonblicket är för Pindaros ett litet rum i tiden av Magnus William-Olsson