Maria Küchen

Maria Küchen (tidigare Gummesson) skriver både prosa och lyrik. Hon debuterade med diktsamlingen Hos ljusmålaren 1989. Tekniska och naturvetenskapliga begrepp och fenomen har införlivats i hennes diktning och bidragit till rörligheten och den starka samtidskänslan. Under senare år har framför allt hennes romaner blivit alltmer samhällskritiska.

Alla dikter av Maria Küchen

Om inspelningen

”Den ljusa kontinnenten” från Rosariet, det marina av Maria Küchen.