Marie Lundquist Foto: Thomas Wågström

Marie Lundquist

Marie Lundquist, född 1950, gjorde 1992 en uppmärksammad debut med Jag går runt och samlar in min trädgård för natten. Därefter har hon publicerat bland annat Astrakanerna (1995), I stället för minne (1997) och En enkel berättelse (2002), Monolog för en ensam kvinna (2005 ) samt De dödas bok (2008).

Hon är bosatt i Stockholm och även verksam som översättare.

Copyright/foto: Thomas Wågström

Alla dikter av Marie Lundquist

Om inspelningen

Från De dödas bok av Marie Lundquist

Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det

I små stycken, ofta bara en rad, söker Marie Lundquist efter diktens väsen – ömsom självsäkert, ömsom trevande. Ikonens enkelhet vrängs till stor rymd, fint utmejslade detaljer byts i svindlande perspektiv. Med aforismens täthet växer en särpräglad bildvärld fram, där paradoxala, våldsamma eller hoppfulla utsagor prövar vad dikten är, eller vad den gör. En motvillig poetik.

 

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Ur: Dikten är som tanken som far genom hjärtat och spränger det” från Dikten är som tanken som far genom hjärtat och spränger det av Marie Lundquist. Släppt: 2017. Spår 1.

De dödas bok

Marie Lundquist Dedödas bok

För levande och döda heter en diktsamling av Tranströmer. Marie Lundquiste nya samling har titeln De dödas bok, men den riktar sig naturligtvis till oss levande.

Diktsamlingen rör sig nära döden, den egna och andras, inte minst hennes fars. Hon trevar sig fram, söker sig ibland till konsten och till musiken, som sägs kunna sjunga om det som inte hörs. Och i dikten till Withold Gombrowicz  tycker hon sig kanske finna en möjlig hållning: ”Din död är förhävelse / och ödmjukhet / Varje dag uppfordrar den mig / till liv”.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Från De dödas bok av Marie Lundquist