Mats Waltré

Förutom inte bara stenarna – utan den ljusa sanden också har Mats Waltré publicerat dikter ur följande diktsamlingar:  om OVemodets örterArla UrSånger till Saknadens lovExistensBara ljus samt Trollsländans vind. Den sistnämnda resulterade i ett spännande diktbildprojekt med tre konstnärer. Valda dikter har publicerats i Tidningen Kulturen, i Populär Poesi och i Post Scriptum.

 

Titlar i urval:

inte bara stenarna – utan den ljusa sanden också, Alhambra förlag 2017

om O, Alhambra förlag, 2015

Existens, 2014

Sånger till Saknadens lov, 2013

Bara ljus, 2012

Trollsländans vind, del av diktbildprojekt med tre konstnärer 2011

 

mer information finns på www.matswaltre.se

 

Alla dikter av Mats Waltré

Om inspelningen

”En häst och vagn har lämnat” från inte bara stenarna – utan den ljusa sanden också av Mats Waltré. Släppt: 2017. Spår 1. Genre: Poesi.

Inte bara stenarna utan den ljusa sanden också

Detta är en diktsvit som börjar vid vägens slut och sträcker sig fram över sex dagar. Diktsviten är skriven som en symfoni där missmod och bitterhet och glädje och sorg och ljus har sina självklara platser och sina olika tempon, men där det alltid förblir osäkert hur det ska gå.  I livet är man naken vare sig man vet om det eller ej, vare sig man vill det eller ej. Allt har ytterst sin mening i själens danande.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”En häst och vagn har lämnat” från inte bara stenarna – utan den ljusa sanden också av Mats Waltré. Släppt: 2017. Spår 1. Genre: Poesi.