Peter Mickwitz

Peter Mickwitz (-64) är poet, översättare och skribent. Han är uppvuxen och bosatt i Helsingfors, och har sedan debuten med diktsamlingen i ljuset (1991) gett ut ett flertal böcker, med mestadels poesi, men även essäer och kortprosa. Hans skrivande tar avstamp i en finlandssvensk litteraturtradition, och han har bl.a. översatt den modernistiske pionjären Gunnar Björling till finska. Peter Mickwitz har också varit redaktör för bl.a. tidskrifterna ai-ai och Kontur. Peter Mickwitz är även engagerad i det nystartade finlandssvenska bokförlaget Förlaget, som strävar efter att förnya villkoren för bokproduktionen, och kombinera tradition och modernitet, och det lokala med det globala.

Läs mer om och av Peter på https://petermickwitz.com/

Bibliografi i urval:

i ljuset (1991)

om (1993)

som du i mig nej (1997)

detta sjunkande (2000)

för vad kroppen är värd (2004)

En rymdfarkost av glas. Dikter 1991-2004 (2004)

Där bara diset återstår av paradiset (2007)

Förlorat. 4 essäer (2010)

som du gör dina cirklar runt detta utanför (2012)

Passport Somaliland (2012)

27 år, elva poeter, en antologi (red. med Ursel Allenstein och Ralf Andtbacka) (2014)

Känslornas mysterier. En naturhistoria (2016)

 

Foto/copyright: Charlotta Boucht

Alla dikter av Peter Mickwitz

Om inspelningen

”Skärvbiografi” från Som du gör dina cirklar runt detta utanför av Peter Mickwitz. Genre: Poesi.

Som du gör dina cirklar runt detta utanför

om jag säger som det är:

jag har sex ben tre kroppar två

känselspröt en klo som inte

går att sluta ingen mun och under

pansaret där vingarna låg bassänger

fulla med vitt flockigt vattenglas rot

stam gren krona är mitt verk tro

inte att det växer men när jag

kryper över nysnö lämnar jag

ett spår av kolfiberdamm

Peter Mickwitz nya bok som du gör dina cirklar runt detta utanför inleds med en dikt där jaget har blivit till en insektlik varelse med välutvecklat medvetande, en märklig mutation eller reduktion av det mänskliga. I de sex diktsamlingar boken utgörs av förekommer också många andra diktjag: expansiva eller förgrenande, stillastående eller förbiilande, upplysta eller upplösta.

Den upplevelse av förlust – av mening, minne, dialog och sammanhang – som genomsyrar dikterna kan också få andra tolkningar: förlust av en kärlek, en civilisation, en dröm om Europa. Vad som ändå alltid återstår, kanske likt en supernova, är att poesi är en absolut nödvändighet.

som du gör dina cirklar runt detta utanför skapar experimentella och mångfaldiga diktstrategier en både idé- och stämningsmässig helhet. Vare sig bokens olika samlingar står i dialog eller konflikt med varandra är det hela tiden frågan om en kommunikation mellan samlingar, mellan dikter och mellan bok och läsare.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”de trötta vet…” från Som du gör dina cirklar runt detta utanför av Peter Mickwitz. Genre: Poesi.

Känslornas mysterier, en naturhistoria

Känslornas mysterier är en samling korta texter där känslor förkroppsligas som djur, växter och mineraler. En bok skriven med humor och allvar om sällsamma ting i naturen som Glädje och Sorg, Ensamhet och Kärlek. Samt många fler.

 

Uttråkad

I motsats till småruggiga men coolt avslappnade Kråkor, magistralt förnumstiga Korpar, spetsigt men ändå så präktigt spatserande Kajor eller metalliskt skarpsint klingande Råkor är Uttråkad en uppspärrad fjäderboll, dock också den grå och svart, även om gråheten och svartheten förefaller vara slumpmässigt ojämnt utspridda över hela fjäderoch dunskruden. Längst inne i den ruggiga bollen döljer sig en liten oansenlig fågel med ljusgrön näbb, små ljusröda ögon och en däst min som på ett kongenialt sätt uttrycker gud-vet-vad.

 

Förvåning

Liksom man under inga omständigheter någonsin skall väcka Uppmärksamhet är det också bäst att låta bli att väcka Förvåning. Låt Förvåning vakna av sig själv, låt henne vakna till vågornas bekymmerslösa kluckande precis när en len varm vind försiktigt stryker henne över fjällskruden och världen än en gång är som ny och oupptäckt.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Vemod (en femte årstid)” från Som du gör dina cirklar runt detta utanför av Peter Mickwitz. Genre: Poesi.