Ralf Andtbacka

Ralf Andtbacka är född 1963 i Kronoby och bosatt i Vasa sedan 1990. Han debuterade 1994 med diktsamlingen Öga för öga och har gett ut nio böcker. Mångsidigt verksam på det litterära fältet sedan slutet av 1980-talet, bland annat som kritiker, redaktör och länskonstnär. Initiativtagare till och konstnärlig ledare för Vasa LittFest (2001–2004). Han är en av de drivande krafterna bakom Ellips förlag. Arbetar vid sidan av sitt författarskap som modersmålslärare.

 

Foto/Copyright: Niklas Sandström

Alla dikter av Ralf Andtbacka

Om inspelningen

”Ur: Vallarna” av Ralf Andtbacka. Släppt: 2017.

Vallarna

Titlarna på de tre delarna i Ralf Andtbackas nionde bok tangerar stråk eller fält som löper igenom hela diktsamlingen. I den inledande avdelningen, Oskärpan, etableras en karaktäristisk skiftning, mellan komprimering och expansion, inzoomning och utzoomning, uppmärksamhet och distraktion.

Ressentimentet, den långa listdikten i samlingens mitt, tycks kunna svälja allt men är samtidigt minutiöst koreograferad. Grundmönstret är det som anges av de tre undertitlarna, två substantiv i singularis, ett i pluralis. Ett kursiverat substantiv flyttas över till följande rad, ibland ordagrant men ofta genom variationer. Dikten kan förstås på olika sätt, som tålamodsprövande rabbel eller semantisk mardröm, en instabilitet som gör att alla ord läcker, glider över i nya utan fäste och slutpunkt, men man kan också uppleva flödet som positivt, en tillåtande öppenhet.

Hos Ralf Andtbacka finns alltid en språkmateriell medvetenhet men också förundran över hur denna materia kan användas för att forma en röst, för att förmedla närvaro, för att kommunicera och verka i världen.

Det är svårt i dag att tänka sig någonting annat än ett provisoriskt och pseudo-intimt tilltal, ett sådant tilltal är också utmärkande för den avslutande delen, som bär samma namn som boken. Det är en resonerande röst, som stundtals är bekännande och närmar sig det lyriska. De som har läst Andtbacka tidigare tycker förmodligen att det är hans typiska diktröst, en manipulerad röst som i förlängningen också manipulerar Andtbacka själv.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Ur: Vallarna” av Ralf Andtbacka. Släppt: 2017.