Susann Wilhelmsson Foto: Lena Kronberg

Susann Wilhelmsson

Susann Wilhelmsson, född 1967, är verksam som poet och skrivpedagog i Malmö. Debuterade 2011 med diktsamlingen Akter och senare samma år kom Vågrörelser. Är publicerad i ett antal tidskrifter såsom Glänta, Tidningen Kulturen, Skeppet, FEL, Flum m.fl. Arbetar f n på sin tredje diktsamling och arbetar som skrivkursledare på Folkuniversitetet i Malmö.

Copyright/Foto: Lena Kronberg

Alla dikter av Susann Wilhelmsson

Om inspelningen

Från Vågrörelser av Susann Wilhelmsson

Akter

Akter av Susann Wilhelmsson

Akter (Pupill förlag 2011) är en diktsamling som rör sig i gränslandet mellan dikt, journaler och socialakter. Det är en berättelse om flickan Maria och hennes barndom. Om en familj i förfall. I samlingen bryter det lyriska mot det faktiska: ” Susann Wilhelmsson debuterar nu med en diktsamling som genom sin inre dynamik kräver en ny form. Författaren ställer det konkreta faktiska emot det personliga poetiska. Det är det enda sättet att förstå: att bakom den känslokalla kanslisvenskan se det pågående livet som försöker att uthärda. Överleva”.

Inlästa dikter

Om inspelningen

Akter av Susann Wilhelmsson