Ulf Eriksson

Ulf Eriksson är född 1958 i Stockholm. Sedan debuten 1982 med diktsamlingen Varelser av gräs har han utgivit verk i genrerna lyrik, roman- och novellprosa samt essäistik och kritik. Hans gärning som kritiker med särskild inriktning på spanskspråkig litteratur fördelar sig främst på Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet  Han också verksam som översättare från spanska, bland annat av den omtalade romanen Guldsmedens hemlighet av Elia Barceló och den spanske poeten Antonio Gamonedas diktsamling Förlusterna glöder. Ulf Eriksson var 2002-2010 handledare vid Göteborgs universitets författarutbildning Litterär gestaltning, och tillhörde under samma tid ledningen för det omtalade internordiska essä- och kritikseminariet Fria Seminariet i Litterär kritik

Ulf Erikssons författargärning har belönats med bland andra följande utmärkelser: på åttio- och nittiotalen bland annat Stig Carlssonpriset för lyrik; De Nios pris; Svenska PEN:s Bernspris och Obstfelderpriset (i Norge), Doblougska priset (fr Svenska Akademien). På senare tid Göteborgs-Postens Litteraturpris (2002); Gerhard Bonniers lyrikpris (2003), Svenska Akademiens pris till Signe Ekblad-Eldhs minne (2005), Lubbe Nordström-priset (2005), samt De nios pris (2006).

Ulf Erikssons verk kännetecknas från början av stark rumslighet, intellektuell reflexion och en dragning till ett virtuost bildspråk. Hans prosa innehåller beskrivande passager av svindlande sinnlighet och rumskänsla. Med åren har hans stil förenklats. Dikternas klara sikt genom minnen och visionära rum har djupnat. Hans poesi finns nu översatt till ett dussin språk. I sin novellkonst har han på senare år förenat en raffinerad absurdism med tungt vägande samhällskritik och ett aldrig vilande poetiskt frihetsbudskap. Om hans utsökt fängslande roman Varelser av glas (2005) skrev Dagens Nyheter: ”Ulf Eriksson har … med sin märkliga och vackra roman gjort det som alla romanförfattare drömmer om …” I Aftonbladet skrev Jan Arnald om hans novellsamling Beröring under oväder (2003): ”Hans skrivande är avslappnat i en sorts lugn förvissning om att han kan ro vad som helst i land. och djupen, komplikationerna, som han aldrig viker en tum från, infinner sig med en allt vildare och samtidigt allt coolare självklarhet … Man blir helt enkelt glad av att läsa honom. Inte minst när han är som mörkast.”

Våren 2011 gav Ulf Eriksson ut ett stort urval av sina dikter, Stämmor av ljus fördelar världen, som också innehöll den nyskrivna samlingen Solens rike samt ett efterord av Mikael van Reis.
Hans senaste roman Kortfattad besvärjelse av taxichaufför, 2012, kan om man så vill läsas som en uppföljare till den föregående romanen Överrocken från 2010. Hans nya bok Okeanos, hösten 2014, är en novellsamling.

Copyright/fotograf: Dan Hansson

Alla dikter av Ulf Eriksson

Om inspelningen

”Trakt” från Varelser av gräs av Ulf Eriksson.

Stämmor av ljus fördelar världen

”Föreliggande dikturval spänner över trettio år … Läsarens passage genom en samling dikter kan likna en ryckvis förflyttning mellan sinsemellan strikt avgränsbara detaljkarbeten, alltså diskontinuerlig rörelse. Men för mig handlar livet med dikten om en kontinuerlig färd….de stora tecknen i mina inre landskap träder med åren fram allt skaerpare, men de blir inte därför lättare att benämna. Den växande förtrogenheten med dessa tecken är ingen stelnande förvissning eller hemtamhet, utan snarare en häpnad som understryker att världen dagligen också är ett ställe där jag aldrig förut varit.” Ur författarens kommentar till sitt urval.

Till sitt stora urval av tidigare publicerade dikter fogar författaren dessutom en helt nyskriven samling, I solens rike, från 2010.

Boken är försedd med ett förord av Mikael van Reis

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Trakt” från Varelser av gräs av Ulf Eriksson.