Xi Chuan

Som en av de internationellt orienterade poeterna i Kina debuterade Xi Chuan i mitten av 80-talet. Efter att ha varit en ledande gestalt i flera av de ickeofficiella tidskrifterna som utkom under 80-talet har han etablerat sig som en av Kinas mest framträdande poeter. Hans poesi är såväl konkret som filosofisk, traditionsmedveten som öppen för det främmande. Xi Chuan föddes 1963 och är sedan ungdomen baserad i Beijing.

 

 

 

 

Fotograf/copyright: Josh Thompson

Alla dikter av Xi Chuan

Om inspelningen

”Om mitt meningslösa liv” från ur boken Ansikte och historia, W&W Internationell Poesi av Xi Chuan och Li Li. Släppt: 0. Spår 9 789 146 220 305. Genre: Poesi.

Ansikte och historia

W&W Internationell poesi

 

Xi Chuan, föddes 1963 i Suzhou i Jiangsuprovinsen i östra Kina, men är sedan ungdomen baserad i Peking. Som en av de internationellt orienterade poeterna debuterade han i mitten av 80-talet. Efter att ha varit en ledande gestalt i flera av de ickeofficiella tidskrifterna som utkom under 80-talet har han under 90- och 00-talen etablerat sig som en av Kinas mest framträdande poeter. Hans poesi är såväl konkret som filosofisk, traditionsmedveten som öppen för det främmande. I Ansikte och historia presenteras han i helfigur med ett brett urval ur hela produktionen. Översättning och urval Li Li. Efterord av översättaren och Magnus William-Olsson.

Inlästa dikter

Om inspelningen

”Om mitt meningslösa liv” från ur boken Ansikte och historia, W&W Internationell Poesi av Xi Chuan och Li Li. Släppt: 0. Spår 9 789 146 220 305. Genre: Poesi.